Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV

Xem ảnh khác


Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV

Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV
- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
- Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
- Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.
- Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
- Liên Doanh Đức + Trung Quốc
- Bảo Hành 01 Năm

1.980.000vnđ

Thông số kỹ thuật

Máy đếm tiền mới nhất HENRY HL-2100 UV
- Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền
- Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài
- Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.
- Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer
- Liên Doanh Đức + Trung Quốc
- Bảo Hành 01 Năm

Các sản phẩm liên quan